Πέμπτη, Απριλίου 05, 2007

ΚΑΛΑ ΠΑΣΧΑ


Ντάτας ίπε μου να γράπσο εγό εδό στο blog. Ίπε μου και άλλο, δεν τα πίγα και άσκιμα. Τονα βολέβει και αφτόνανε γιατί βαριέται και λέει φτέει ι άνοιξη...εμένα γιατί δεν με φτέει τον ίπα χθες που έτρωγε...Με έβρισε, μετά το φαγητό όμος, γιατί ίπε μου ίνε μέρες που ίνε...Εγό έπσαξα με μηχανί αναζίτισις σε όλο το δίκτιο για μια ορέα φοτογραφία για τον πάσχας και βρίκα αυτίν...Καλά βρίκα και άλλι μία με ένα ξανθό κουνελάκι αλλά δεν μπόρηγα να τινε βάλο, λόγο που ίναι ο Ντάτας στην μέσι...
Πάντος ίνε καλό αυτό που έχετε εσίς εδό, άμα το ίχαμε σε πατρίδα μου 1000 χρόνια θα ζούσαμε...Τη μία μέρα, όλι μέρα μιλάτε για έναν που σκότοσαν στη Λαυρίου 25 χρονόν ετόν. Ξαφνικά κάτι παθένετε και το ξεχνάτε και μιλάτε για ντομάτες και τιμί τους. Μετά ομάδες, μετά πάλι ντομάτες... Έτσι, δεν προλαβένετε να στενοχοριθίτε και δεν σας νιάζει..! Καλό ίνε αυτό ζηλέβω σας. Περνάι γλίγορα και ο κερός...
Καλά πάσχα και ευτιχισμένος, να φάτε πολί εκί που θα πάτε γιατί μία βδομάδα τόρα τρότε πάρα πολί και δεν κάνι για το στομάχι να το κόπσετε απότομα μαχέρι. Εγό θα παό στο χοριό να δο την αρραβωνάρα μου, γιατί νομίζει γκόμενα οτι έχω, επιδί κιμάμαι αργά το βράδι. Ο Ντάτας δεν ξέρι που θα πάει. χρόνια πολά.

Από κάτω που λέι posted by Ντάτα Μπέης να ξέρετε οτι μου έχι δόσι παςγουόρντ και το ξέρι ότι γράφο. Και αυτός που του το ίπε όμος, ίναι πολί ρουφιάνος να ξέρι. Αλλά ο Μίτσος ίτανε καβατζομένος και δεν τιν πάτισε...
Μίτσος ο σιντιριτίς